Aktuálne novinky
v segmente nehnuteľností

NOVINKY

^

14.06.2024

podanie žiadosti o stavebné povolenie na siete 1. a 2. etapa Sankt Johannes
^

03.05. 2024

PD pre stavebné povolenie RD Slnečné stráne Rajecké Teplice
^

25.04. 2024

príprava štúdie nového projektu RD Žilina- Višňové
^

16.04. 2024

dokončenie hrubej stavby chalet H – Jánska dolina
^

28.03. 2024

podanie PD na územné konanie 2 etapa Sankt Johannes
^

19.02. 2024

kúpa pozemku na výstavbu RD v projekte Slnečné stráne na spoločnosť Euro Bauer Real Estate s.r.o.
^

17.01. 2024

výstavba RD Ďurďové – Považská Bystrica
^

20.12.2023

PD k výstavbe 2 etapy Sankt Johannes, zruby – pripravená
^

14.11.2023

právoplatné stavebné povolenie na chalet G a H Liptovský Ján
^

23.10.2023

projekt Slnečné stráne – Rajecká dolina – predaný
^

12.10.2023

začatie výstavby RD Považská Bystrica
^

08.09.2023

Založenie chorvátskej pobočky Euro Bauer j.d.o.o. so sídlom v Splite

^

09.06.2023

Rozparcelovanie pozemku v 2. etape projektu Sankt Johnnes – Liptovský Ján
^

29.05.2023

Úspešná kúpa pozemku v projekte Sankt Johannes 2 etapa – rozšírenie existujúcej parcely
^

11.05.2023

Založenie spoločnosti Sankt Johannes s.r.o. ,ako budúcej správcovskej spoločnosti celého projektu
^

24.04.2023

Rozparcelovanie pozemku 2 etapa Sankt Johannes
^

08.03.2023

Začatie inžinieringu 2 etapy Sankt Johannes
^

17.02.2023

Ukončenie návrhu pre reštauráciu a apartmány Liptovský Ján
^

26.01.2023

predpredaj projektu Slnečné stráne- Rajecká dolina

^

08.12.2022

spustenie výstavby Sankt Johannes 1. etapa – právoplatnosť stavebného povolenia na chalety
^

21.11.2022

Stavebné povolenie Sankt Johannes 1. etapa – vodovodná prípojka
^

09.11.2022

2RD Stránske – výsadba zelene a ukončovacie práce

^

19.10.2022

Sankt Johannes – zahájenie terénnych prác na 1 etapu výstavby

^

18.09.2022

Interiérové práce RD Stránske- Kunerád

^

05.09.2022

Príprava spoločnosti Euro Bauer s.r.o. na rozšírenie výstavby Stránske- Kunerad

^

27.08.2022

2RD Stránske-Kunerad: ukončenie fasád a interiérov domov

^

09.07.2022

Dokončenie RD Turie

^

07.07.2022

Dokončenie hrubých stavieb 2 RD Stránske-Kunerad- osadenie okenné výplne

^

22.06.2022

Navezenie stavebného materiálu rezort Liptovský Ján

^

15.06.2022

Príprava staveniska Liptovský Ján

^

11.5.2022

Začatie výstavby 2RD Stránske- Kunerad

^

14.4. 2022

dokončenie hrubej stavby RD Turie, začiatok prác zateplenie a omietky

^

30.03.2022

územné konanie Liptovský Ján – 1 etapa

^

15.03.2022

spustenie predaja 2 etapa Liptovský Ján – zrubové chaty

^

15.02.2022

kúpa pozemku 2 etapa Liptovský Ján na spoločnosť Euro Bauer s.r.o.

^

03.02.2022

stavebné povolenie Turie- spustenie výstavby

^

12.01.2022

rozšírenie projekt Chalety Sankt Johannes o ďalšie dva chalety

^

08.12.2021

Vizualizácia projektu SiBET – Strečno

^

04.12.2021

Príprava a kosenie pozemku Liptovsky Ján 1 a 2 etapa, kosenie krovín

^

22.11.2021

Sankt Johannes – začatie geologického prieskumu. Vrty na prvej etape výstavby

^

15.11.2021

Začatie stavebných prác RD Turie

^

10.11.2021

Projekt Sankt Johannes – dokončená projektová dokumentácia na územné konanie

^

18.09.2021

2 etapa projektu Sankt Johannes bude v štýle Kanadských zrubov

^

03.09.2021

Príprava 2. etapy výstavby projektu Sankt Johannes- Jánska dolina

^

31.08.2021

podpis kúpnej zmluvy na pozemok Liptovský Ján – Jánska dolina v prospech spoločnosti Euro Bauer s.r.o.

^

25.08.2021

1. Etapa výstavby Sankt Johannes – vypredaná.

^

09.08.2021

Zahájenie prípravy štúdie na pripravovaný nový projekt 2RD Stránske – Rajecké Teplice

^

14.10.2021

Príprava staveniska RD Turie.

^

01.08.2021

Spustenie predpredaja projektu výstavby chaletov na Liptove

^

27.09.2021

Príprava projektovej dokumentácie 2 RD Stránske- Rajecké Teplice

^

17.07.2021

Spustenie web stránky projektu www.sanktjohannes.sk

^

06.08.2021

Podpis KZ na parcelu Stránske v prospech spoločnosti Euro Bauer s.r.o.

^

22.07.2021

Ukončenie 1 rd v projekte Horse Valleys

^

15.06.2021

Vyjadrenie obce Liptovský Ján ku štúdií projektu rezortu Sankt Johannes

^

20.05.2021

Odsúhlasenie PD obcou Turie

^

12.04.2021

Ukončenie exteriérových prác Villa dom Hôrky

^

26. február 2021

Výrobno-kancelársky objekt SiBET – schválený

^

08. február 2021

Spoločnosť Euro Bauer predložila stavebnému úradu štúdiu na pripravovaný výrobný a kancelársky objekt SiBET v Strečne pri Žiline

^

05. február 2021

Ukončenie návrhu projektu RD Turie

^

02. február 2021

Projekt 2RD Horse Vallay si našiel svojich budúcich majiteľov

^

26. január 2021

Spoločnosť ukončila interiérové práce na projekte Villa dom Hôrky

^

15. január 2021

Zápis parcely v k.u. Turie na list vlastníctva dcérskej spoločnosti Euro Bauer Projects s.r.o.

^

11. január 2021

Zápis parcely v k.u Konská na spoločnosť Euro Bauer Real Estate s.r.o.

^

16. október 2020

Predstavenie vizualizácie projektu výstavby 2RD Horse Vallej – Rajecké Teplice – Konská

^

21. august 2020

Kúpa parcely v k.u. Konská na dcérsku spoločnosť holdingu Euro Bauer s.r.o.

^

12. júl 2020

Spoločnosť Euro Bauer Development s.r.o. prepísala parcelu v k. u. Hôrky na nového majiteľa

^

18. marec 2020

Projekt Villa dom Hôrky predaný. Klient si na základe svojich požiadaviek projekt upravuje počas výstavby