Real estate holding

Holdingová spoločnosť

Euro Bauer Holding a.s. je medzinárodná holdingová spoločnosť, zoskupujúca spoločnosti v realitnom developmente. Sme vertikálne integrovaná realitná utilita pokrývajúca kompletný hodnotový reťazec: od návrhu, cez výstavbu až po predaj, prenájom, alebo správu majetku.
Euro Bauer Holding je akciová spoločnosť so sídlom v Prahe. Spoločnosť pôsobí, ako medzinárodná materská spoločnosť. V súčasnosti jej portfólio dcérskych spoločnosti zastrešuje realitné a developerské projekty vo viacerých regiónov Európy.

AKTIVITY HOLDINGU

Real estete construction

Real estate development

Real estete property

Real estete investment

Real estete Private Equity

Facility management

Holdingová štruktúra

Development holding