Objekt SiBET

Výrobné a kancelárske priestory s dušou pokročilého moderného dizajnu

Popis projektu:

  • 1 podlažie- predajňa , výroba
  • 2 podlažie- administratíva- kancelárie
  • 1 podlažie- 204m2
  • 2 podlažie- 212 m2
  • Terasa – 58m2
  • Výmera parcely: 1164 m2
Logistický objekt pozostávajúci z výrobných a kancelárskych priestorov sa nachádza na dopravnom uzle Žilina – Juh vo výhodnej polohe vzhľadom k dopravnému uzlu napojenia na všetky dôležité dopravné tepny. Jeho strategické miesto bolo zvolené s ohľadom na dobrú dostupnosť , viditeľnosť a hustotu premávky a potvrdzuje tak goodwill spoločnosti pri výbere lokalít. Budova je navrhnutá účelovo tak, aby eliminovala ekologický dopad výroby a zároveň plochu výrobných a kancelárskych priestorov na najnižšiu potrebnú mieru. Objekt spĺňa vysoké štandardy nízkoenergetickej stavby a zároveň svojimi proporciami dovoľuje využívanie zelených energií na svoju spotrebu. V okolí objektu je plánovaná výsadba listnatých stromov a okrasných drevín a rastlín.

Galéria: